NY PATIENT

Velkommen som patient hos Lægerne i Lundtofte 

Vi vil gøre, hvad vi kan for, at du oplever en personlig, smidig og ikke mindst en behandling, som du er tryg ved. Vi tilstræber at være omdrejningspunktet for din behandling i sundhedsvæsenet. For at få de bedste betingelser for at hjælpe dig vil vi bede dig læse nedenstående. 

 

Første konsultation i klinikken

Du bedes kontakte os pr. telefon når du skal  bestille din første konsultation her i klinikken. Ved første fremmøde skal du henvende dig i receptionen, så vi kan få dine korrekte data. Vi afsætter som reglen ekstra tid den første gang, så vi har tid til at lære dig at kende. Vi tilstræber, at journalen fra din tidligere læge er tilstede ved din første konsultation (se nedenfor).
 
Tidligere journal
Selv om man på borgerservice kan "klikke af" at tidligere jounal bliver sendt frem til os, så fungerer den del af Borgerservice desværre ikke. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis du kontakter din tidligere læge og beder denne om at sende din tidligere journal til os. Så er vi godt forberedt ved dit første besøg i klinikken. 
 
Fast læge
Vi anbefaler, at du vælger dig en fast læge i vores lægehus.  Det er selvfølgelig din beslutning, om du vil søge hjælp hos alle lægerne, men vi oplever, at det vanligvis bliver til din fordel, at bruge den samme læge, som efterhånden kommer til at lære dig at kende. Giv os besked om, hvem du i givet fald har valgt, når du bestiller tid.
Ved akut sygdom og i vores åbne konsultation kan vi dog ikke love dig, at du altid får hjælp af din faste læge. 

 

Fast sygeplejerske 

Hvis du går til kontroller med en kronisk lidelse, f.eks. sukkersyge eller KOL anbefaler vi ligeledes at du bliver tilknyttet en af vores sygeplejersker. 
 
Planlagt konsultation
En konsultation er typisk 15 min. Du kan bestille tid via hjemmesiden her "Tidsbestilling, Receptfornyelse og Skriv til klinikken" eller du kan ringe til vores sekretær. Ved forsikringsattester eller andre attester skal der oftest bruges længere tid. Informer gerne vores sekretær om hvilken problemstilling, du søger hjælp til, så vi kan rådgive dig bedst muligt. 
Vi anbefaler, at du fokuserer på en eller i hvert fald ganske få problemstillinger, da det kan være vanskeligt at modtage information og vejledning om mange sygdomme på kort tid. 

Åben Akut konsultation hverdage kl. 8:00-8:45. 

Her kan du møde op uden tidsbestilling.

Problemstillinger der kan tages op, se forsiden på hjemmesiden.


Sundhedskort
Medbring for så vidt muligt dit sundhedskort (tidl. kaldet sygesikringskort) så du kan lade din ankomst registrere i vores velkomstterminal. Så kan vi straks se at du er kommet. Samtidig er det vores dokumentation for, at du har været hos os.

Sundhedskort
 
Lægehuset som uddannelsessted
Vi har valgt at være uddannelsessted for læger, som ønsker at uddanne sig til at blive speciallæger. De er oftest ansat hos os i 6 - 12 mdr. og / eller har "returdage" hvor de under deres uddannelsesansættelser på hospitalet vender tilbage til os en dag om måneden. Vi håber, du vil tage godt i mod dem. Du kan trygt modtage behandling hos dem, da de alle modtager supervision af os faste speciallæger i almen medicin. 
 
Prøvesvar
Når du får lavet blodprøver, urinprøve, podninger eller andet her hos os, er det vigtigt, at du selv kontakter os mhp. at få prøvesvaret. Hjælp os med at huske, at vi skal have en aftale om, hvordan du får svar. Det kan ske ved mail, videokonsultation eller ved fremmøde. Det sker desværre ind i mellem at prøvesvar går tabt, og vi har ikke mulighed for at opdage det, med mindre du gør os opmærksom på, at du ikke har fået svaret.

 

Beroligende og vanedannende medicin 

Vi følger Sundhedsstyrelsens vejledning om principper for udskrivning af recepter for sove- og beroligende medicin. Det medfører, at medicinen kun udskrives ved personlig fremmøde i klinikken og max til en måneds forbrug. 
Alle patienter tilbydes hjælp til udtrapning af vanedannende medicin. Det tager vanligvis lang tid, men er som regel en befrielse for vores patienter. 
Vær i øvrigt opmærksom på at fast brug af sove- og anden vanedannende medicin medfører som hovedregel at man ikke må føre bil og fornyelse af kørekort vil blive påvirket af dette.
 
Henvisninger 
Langt de fleste problemstillinger kan klares her i klinikken. Ind i mellem kan det dog være nødvendigt at henvise til en praktiserende speciallæge, hospital, fysioterapeut, fodterapeut eller psykolog. Hvorvidt det er nødvendigt beror på en faglig vurdering, som vi foretager. Som udgangspunkt kræver en henvisning personlig fremmøde i klinikken. 
 
Handicapvenlige forhold
Der er handicapparkering foran vores hoveddør og slidske til kørestol.