KOL

KOL diagnosticeres vanligvis ved lungefunktionsprøve=pusteprøve. Du kan få lavet pusteprøven i sygeplejeklinikken. Ved prøven måles hvor meget luft, du har i lungerne, og hvor meget af det, du kan puste ud på 1 sekund. Ofte vil du vil ved første konsultation få  lavet en pusteprøve, herefter giver vi dig noget bronchieudvidende medicin og efter ca. 30 minutter, puster du igen. Hermed kan man skelne mellem flere forskellige typer lungelidelser. (Reversibilitetstest)
Er du ryger, vil vi ofte anbefale, at du i forbindelse med at få diagnosen også får lavet et røntgenbillede af dine lunger. Røntgenbilledet skal udføres på hospitalet. Svaret/beskrivelsen af røntgenbilledet får du hos din læge. 
 
Såfremt du har en lungelidelse anbefaler vi, at du i begyndelsen får målt din lungefunktion hver 3. måned hos vores specialuddannede sygeplejerske. I samråd med din læge hjælper hun dig med at få din medicin justeret i forhold til dit behov. Efterhånden som du er velbehandlet, vil du blive tilbudt kontrolforløb med længerevarende intervaller. 
 
Du anbefales årligt at få lavet en mere omfattende kontrol, årskontrol. Den  at består af:

-Blodprøve

-Lungefunktionstest

-Blodtryk

-Hjertekardiogram

-Snak om kost/motion/alkohol/rygning.