ASTMA ELLER ANDEN LUNGESYGDOM

Astma diagnostiseres  vanligvis ved lungefunktionsprøve = pusteprøve. Du kan få lavet pusteprøven i sygeplejeklinikken. Ved prøven måles hvor meget luft, du har i lungerne, og hvor meget af det, du kan puste ud på 1 sekund. Ofte vil du ved første konsultation i sygeplejeklinikken udføre en pusteprøve, hvor vi efter første test giver dig noget bronchieudvidende medicin, som skal vurderes 30 minutter efter ved en fornyet test. Hermed kan man skelne mellem flere forskellige typer lungelidelser. (Reversibilitetstest)
Er du ryger, vil vi ofte anbefale, at du i forbindelse med en eventuel diagnosen også får lavet et røntgenbillede af dine lunger. Røntgenbilledet skal udføres på hospitalet. Svaret/beskrivelsen af røntgenbilledet får du hos din læge. 
I begyndelsen tilbyder vi dig hyppige kontroller, hvor sygeplejersken i samarbejde med din læge får tilpasset din astmamedicin, så den passer til netop dit behov. Vi hjælper dig med inhalationsteknik, råd og vejledning vedrørende din medicin. Desuden rådgivning om, hvad du i øvrigt kan gøre for at have mindst mulige symptomer fra din astma i din hverdag. 
 
Er det dit barn, som har astma, kan vi også hjælpe med behandling og kontrol af astma/astmatisk bronchitis. 
 
Uanset om du er og/eller føler dig velbehandlet, tilråder vi, at du som minimum ses af din læge en gang årligt forudgået af en pusteprøve = lungefunktionsundersøgelse. 
  
Hvis du har en eller flere af nedenstående tilstande: 

  • Er ryger og ældre end 35 år
  • Har vedvarende hoste
  • Har slim fra lungerne
  • Bliver hurtigere forpustet end dine jævnaldrende

kan vi tilbyde dig undersøgelse med lungefunktionstest for at se om du skulle have en lungelidelse.