KLINIKKEN SOM UDDANNELSESSTED

Klinikken deltager i uddannelse af læger, som er i gang med deres speciallægeuddannelse, nogle til vores eget speciale, almen medicin, og nogle til andre specialer.

Formålet med uddannelseslægens ansættelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et højt fagligt niveau.

God uddannelse sker i en vekselvirkning mellem uddannelseslægen og vores egne læger, som begge er specialister i almen medicin.

Uddannelseslægerne er ofte ansat 6 - 12 mdr.

Vi håber, at du vil tage godt imod dem.