KLINIKKEN SOM UDDANNELSESSTED

Klinikken deltager i uddannelse af læger, som er i gang med deres speciallægeuddannelse, nogle til vores eget speciale, almen medicin, og nogle til andre specialer.

Formålet med uddannelseslægens ansættelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et højt fagligt niveau.

God uddannelse sker i en vekselvirkning mellem uddannelseslægen og vores egne læger, som alle tre er specialister i almen medicin.

Uddannelseslægerne er ofte ansat 6 - 12 mdr.

Enkelte dage har vi også medicinstuderende, som læser på det sidste år af deres uddannelse til at blive læger. Vi håber, at du en gang imellem vil lade dig undersøge af dem. Du vil efterfølgende også blive set af en af klinikkens læger samme dag.

Vi håber, at du vil tage godt imod både uddannelseslæger og studerende.

Med jævne mellemrum deltager vi også i mindre forskningsforsøg.