KONSULTATION

Daglige konsultationer 

Konsultationer efter aftale kl. 8:00 -16:00. Onsdag kl. 8-17.

Lægerne kan tilgås telefonisk hver dag mellem kl. 8:00-9:00.

Der er mulighed for daglig  "akut videokonsultation"  mellem 8-9  hvor akutte problemstillinger kan håndteres. Det kræver at  man har  appen  "min læge" og logger sig ind og herefter følger instrukserne. Se i øvrigt   https://minlaegeapp.dk/

Åben Akut konsultation LUKKET pga covid-19

Alle hverdage kl. 8:15-8:45 uden forudgående tidsbestilling.

Er tiltænkt korte akutte problemstillinger, se under nyheder på forsiden her på hjemmesiden.

Særlig mulighed for patienter, som møder tidligt på arbejde eller i skole:
Tidsbestilling til blodprøvetagning hos sygeplejersken tirsdag kl 7:30 - 8:00.

E-konsultationer 
E-mailkonsultationer er tiltænkt korte, enkle forespørgsler af ikke hastende karakter. Vi tilstræber at besvare alle E-mailkonsultationer inden for 3 arbejdsdage.

Tidsbestilling og receptfornyelse 
Kan du foretage via aktuelle hjemmeside eller telefonisk hos sygeplejersken fra kl. 9:00 - 14:00 alle dage, dog onsdag fra kl 9:00 - 16:00 på tlf. 45 87 83 45.

Klinikkens telefon er lukket fra kl.12:00 -13:00 og kl. 14:00-16:00, her kan vi  træffes på akut telefonen.

Akut sygdom
Telefonisk henvendelse til klinikken kl. 8:00 - 16:00  ellers kontakt 1813 

Sundhedskort/sygesikringsbevis

Medbring venligst dit gule sundhedskort/sygesikringsbevis. Det er vores dokumentation for, at du har været hos os.

Parkeringsforhold

Gode og gratis parkeringsforhold.  Der er handicapparkering lige udenfor indgangen til klinikken med slidske til kørestol.