KLINIKKENS HISTORIE

Klinikkens historie, v. Henrik Been og Gitta Trier


Da Lyngby-Taarbæk kommune  i 50´erne byggede Lundtofteparken, som i øvrigt også på daværende tidspunkt var meget attraktivt, blev det besluttet, at der kunne tildeles området en praktiserende læge, som fik plads i en treværelses lejlighed i Lundtofteparken 83.
 
Den første læge var Doktor Thrane, en kvindelig praktiserende læge, hvilket var ekstraordinært på daværende tidspunkt.
 
Senere blev praksis solgt til Torben Søgaard-Andersen, som sideløbende med at være praktiserende læge for områdets beboere, også varetog at være bedriftslæge i fire store virksomheder, kommunelæge og derudover at køre lægevagt, særlig i weekenden.
 
I 1980´erne fik Torben Søgaard-Andersen tilladelse til at optage en kompagnon. Efter at have haft samarbejdet med flere kolleger valgte han Poul Dehn-Jensen i 1984. Kort tid efter svigtede Torben Søgaard- Andersens helbred, og han trak sig tilbage og flyttede til Frankrig.
 
I 1984 fik Poul Dehn-Jensen, Henrik Been som kompagnon frem til 2001, hvor Poul Dehn-Jensen blev afløst af Lone Borelli-Kjær og Gunvor Dahl. Praksis fik da status af dele-kompagniskabspraksis og har siden fungeret som sådan.
 
Samarbejdet mellem Henrik Been, Lone Borelli-Kjær og Gunvor Dahl fortsatte primært i den oprindelige lokaler, men pga. det øgede behov for sundhedsydelser i samfundet, og således også i Lundtofte, blev det nødvendigt at ansætte sundhedspersonale, og lokalerne i Lundtofteparken 83 blev for trange. Klinikken flyttede derfor til lokalerne i Lundtofteparken 77 i 2008, som tidligere havde fungeret som bank og restaurant.
 
Efter 30 år som læge i Lundtofte solgte Henrik Been til Gitta Trier i 2015, indtrådte i fællesskab med Lone Borelli-Kjær og Gunvor Dahl.

Pr. 1. september 2023 gav Lone, Gunvor og Gitta stafetten videre til Helle Thusgaard og Mads Okholm Krabek, som nu er de faste læger i klinikken.
 
Lægerne i Lundtofte har med tiden udviklet sig til nu at have 3 sygeplejersker ansat, deltager i uddannelse af nye lægers specialistuddannelse i almen medicin og andre specialer.